© 2018 Đặc sản dân tộc vùng cao Tây Bắc – Tinh hoa của núi rừng!.
Địa chỉ: Số nhà 260 Trần Điền Hoàng Mai Hà Nội .
Điện thoại: 090 606 6996
Email: bandacsantaybac27@gmail.com

Kho tại Điện Biên:
SN 194, tổ 10, P. Thanh Trường, Tp Điện Biên
CN tại Thái Bình:
Lô 09.K5 tổ 36 TDC Trần Lãm, TP Thái Bình

Nguồn: https://bandacsantaybac.com/

Bản đồ