Thẻ: hướng dẫn đặt hàng

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Ngày đăng: 20 - 01 - 2018

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TRÊN BANDACSANTAYBAC.COM Hướng dẫn đặt hàng – Dòng 1: Liên hệ đặt hàng online. Tên của bạn (bắt buộc)=> Viết tên của bạn vào dòng này Hướng dẫn đặt hàng – Dòng 2: Số điện thoại (bắt buộc)=> Điền số điện thoại của bạn vào dòng này Ô Nội dung: Viết mặt […]